Jass / Surprise

Wer klopft einen Jass?Wann / quand ? 10.09.1513.10.1505.11.1503.12.15Ab / dès 19.30 hWo / où ? Atelier Daniela de MaddalenaKloosweg / Chemin du clos 72Anmelden bei / s'inscrire info@rebbergleist.ch oder / ou R. Cajacob, Alpenstrasse / Rue…

  • Post category:
Weiterlesen / ContinuerJass / Surprise